Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach

Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada kompleksową modernizację obiektu sportowego wraz z budową zaplecza dla zawodników. Projekt ma być realizowany przez Gminę Walce w partnerstwie z prywatnym inwestorem.
Podmiot publiczny Gmina Walce
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Walce
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@walce.pl
Tel.: 77 466 75 40