Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Numer referencyjny: GKO.271.3.2018

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Numer referencyjny: GKO.271.3.2018
Syntetyczny opis projektu Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olecko. Poprawa efektywności oświetlenia, bezpieczeństwa użytkowników dróg, oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji CO2.
Podmiot publiczny Gmina Olecko - Urząd Miasta i Gminy Olecko
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Olecko
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 27-06-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.olecko.pl
Tel.: 87 520 21 68