Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań własnych związanych z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, poprzez budowę nowej oczyszczalni, rozszerzenie zakresu terytorialnego działania oczyszczalni ścieków; modernizacja oraz poprawa funkcjonalności niektórych elementów obiektu; długookresowe rozwiązanie problemu osadów ściekowych, finansowanie przedsięwzięcia przez partnera prywatnego w pierwszym etapie współpracy na etapie projektowania i budowy, optymalizacja rozwiązań technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia dzięki podziałowi zadań i ryzyk z partnerem prywatnym.
Podmiot publiczny Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Wschowa
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@skwschowa.pl
Tel.: 65 540 26 05