Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest: 1.Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych: - przy ul. Mickiewicza – 8 mieszkań, - przy ul. Przemysłowej – 250 mieszkań, - przy ul. Jana Pawła II – 250 mieszkań. 2.Przebudowa budynku przy ul. Legnickiej na ok. 50 mieszkań. 3.Remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki, remont dachu oraz inne wynikające ze stanu budynku przy ul. Dąbrowskiego. 2.Partnerowi prywatnemu zostaną przekazane działki zabudowane na ul. Hubala i Mickiewicza.
Podmiot publiczny Gmina Polkowice
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Polkowice
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 500 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@ppk.polkowice.pl
Tel.: 76 746 90 00