Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna budynku w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Lubaniu

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna budynku w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Lubaniu
Syntetyczny opis projektu Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Lubań i jej jednostki organizacyjne
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Lubań
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 500 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: boi.um@miastoluban.pl
Tel.: 75 646 44 99