Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie kompleksowej modernizacji energetycznej 27 obiektów użyteczności publicznej na terenie Płocka, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Partner Prywatny zobowiązał się przez okres obowiązywania umowy PPP, do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, tj. do pokrycia kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji.

Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego pochodzą w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej. Podmiot Publiczny nie przewiduje innych płatności na rzecz Partnera Prywatnego.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w listopadzie 2015 r., a okres trwania umowy mija w sierpniu 2033 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji