Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Będzino oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych realizacją przedsięwzięcia.
Podmiot publiczny Gmina Będzino
Partner prywatny Gmina wiejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Będzino
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 16-09-2016
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 676 720,51 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@bedzino.pl
Tel.: 94 316 25 47