Przejdź do treści
Strona główna
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera kolejny projekt PPP

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera kolejny projekt PPP

  • Data publikacji: 26-06-2017r
  • Sektor: Budynki kubaturowe

Projekt gminy Staszów pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości” został objęty kompleksowym wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W dniu 11 czerwca 2018 w Ministerstwo podpisano umowę z konsorcjum doradców.

Wspierany projekt polega na zaadaptowaniu nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 3,4408 ha, należącej w części do Gminy Staszów, w części zaś do Skarbu Państwa i użytkowanej wieczyście przez spółkę komunalną PKS w Staszowie Sp. z o.o., na potrzeby Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości (SCP). SCP to nowa instytucja powołana do prowadzenia działalności polegającej na inkubacji biznesu i zarządzania gminnymi nieruchomościami inwestycyjnymi. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa i przebudowa budynków publicznych oraz prowadzenie przez partnera prywatnego Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Analizowana będzie możliwość stworzenia obiektu biurowego, centrum przesiadkowego oraz ewentualnie obiektu na cele laboratoryjne lub produkcyjne. Projekt SCP został wybrany spośród zgłoszeń przesłanych do MIiR w ramach naboru projektów PPP.

Wsparcie doradców obejmuje szeroki zakres działań doradczych, w tym w pierwszej kolejności przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych. Będą one służyć  ocenie efektywności realizacji projektu w formule PPP (w tym celu przygotowany zostanie m.in. szczegółowy model finansowy) oraz opracowaniu najlepszego dla tego przedsięwzięcia modelu partnerstwa z prywatnym inwestorem.

Jeżeli analizy przedrealizacyjne wykażą zasadność wykorzystania formuły PPP, na dalszych etapach Staszów otrzyma wsparcie w całym procesie wyboru partnera prywatnego i przygotowania umowy. Doradcy pomogą gminie przejść przez kolejne tury negocjacji z potencjalnymi partnerami, przygotować pełną dokumentację zamówieniową, zapewnią również wsparcie w procesie oceny ofert.

Pierwszy etap doradztwa powinien rozpocząć się przed końcem czerwca.