Przejdź do treści
Strona główna
MIKOŁAJKI Z PPP CZYLI JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE PPP NA PODSTAWIE DOBRYCH PRAKTYK Z PROJEKTU KRAKOWSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU !

MIKOŁAJKI Z PPP CZYLI JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE PPP NA PODSTAWIE DOBRYCH PRAKTYK Z PROJEKTU KRAKOWSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU !

  • Data publikacji: 12-12-2023r
  • Sektor: Transport miejski

Za nami Mikołajkowe warsztat, które odbyły się 5-6 grudnia 2023 r., na których wspólnie z doradcami i promotorem projektu prezentowaliśmy doświadczenia z realizacji projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST). Projekt ten przewiduje sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz techniczne utrzymanie przez partnera prywatnego nowej infrastruktury tramwajowej przez okres 20 lat.

Celem Projektu KST jest więc poprawa skomunikowania części miasta Krakowa poprzez budowę połączenia tramwajowego – skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło ten projekt kompleksowym wsparciem w zakresie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.

Podczas dwóch dni warsztatowych przedstawialiśmy dobre praktyki, które doprowadziły do zakończenia postępowania PPP z sukcesem.  Omówiliśmy, dlaczego tak ważna jest współpraca z doświadczonymi zewnętrznymi doradcami zewnętrznymi i zespołem Podmiotu Publicznego i jak wpływa to na jakość przygotowanej dokumentacji. Dodatkowo zaprezentowaliśmy, jak wyglądały wszystkie etapy procedury przetargowej tj. od ogłoszenia wniosku o dopuszczenie, poprzez wybór krótkiej listy Partnerów Prywatnych, przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego, przygotowania zaproszenia do złożenia ofert aż do podpisania umowy PPP i uzyskania zamknięcia finansowego.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacja z warsztatów 5-6.12.2023 (PDF 2MB)