Strona główna

Mieszkania w Suwałkach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Mieszkania w Suwałkach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po ok. 40 lokali mieszkalnych każdy.
Podmiot publiczny Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Suwałki
Województwo Podlaskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl
Tel.: 87 563 50 00