Przejdź do treści
Strona główna
Maksymalna wysokość opłat od użytkowników - jak ją określić w umowie PPP?

Maksymalna wysokość opłat od użytkowników - jak ją określić w umowie PPP?

  • Data publikacji: 30-09-2022r
  • Sektor: Prawny

Przepisy ustawy o PPP nałożyły na podmioty publiczne obowiązek określania w umowie PPP maksymalnej wysokości opłat od użytkowników przedsięwzięcia PPP. Podmioty publiczne przygotowując taką umowę często zastanawiają się w jaki sposób ustalić wysokość tych opłat i warunki ich zmiany.
Wskazówki pomocne w odpowiedzi na to pytanie znajdziecie Państwo w materiale przygotowanym przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MFiPR pn. "Zastosowanie art. 7 ust. 5 ustawy o PPP".