Strona główna

Liceum Ogólnokształcące w Piastowie

Liceum Ogólnokształcące w Piastowie

Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usług w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury oraz zarządzania energią przez następne 20 lat.

Uroczyste otwarcie nowej części szkoły nastąpiło 1 września 2020 r.

W ramach przebudowy powstał nowoczesny, trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny.  

Obok szkoły została wzniesiona hala sportowa o powierzchni 1200 m2 i widowni na 300 osób.

Dzięki zastosowaniu gruntowych pomp ciepła, dla których źródłem ogrzewania jest 69 odwiertów o głębokości 135 metrów, placówka mocno ograniczyła emisje  zanieczyszczeń. Ponadto na dachu szkoły zainstalowano panele fotowoltaiczne, które w większości zaspokoją potrzeby kompleksu na energię elektryczną. We wnętrzu zastosowano nowoczesną wentylację, która filtruje powietrze.

Mieszcząca się obok liceum hala sportowa jest jednocześnie Miejskim Centrum Sportu dostępnym dla mieszkańców miasta.

W murach placówki będzie miała swoją siedzibę także multimedialna biblioteka publiczna.

Rozbudowa zajęła 16 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie trwa drugi etap inwestycji, jakim jest dostosowanie do tego samego standardu starego budynku liceum.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji