Przejdź do treści
Strona główna
Konsultacje!

Konsultacje!

  • Data publikacji: 21-01-2020r
  • Sektor: Prawny

Prowadzimy obecnie (MFiPR, Departament PPP) analizy wpływu przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na rynek PPP. Nie wykluczamy w tym zakresie wnioskowania o zmiany, usuwające wszelkie potencjalne wątpliwości w zakresie przygotowania projektów PPP. Ewentualne propozycje zmian przepisów nowej ustawy, odnoszące się do PPP, można zgłaszać wraz z uzasadnieniem na adres ppp@mfipr.gov.pl do dnia 29 stycznia 2019 r.