Przejdź do treści
Strona główna

Konkurs PPP

„Osiągnij Sukces z PPP” – konkurs dla nowych projektów PPP

Konkurs PPP

We wrześniu 2020 roku ogłosiliśmy konkurs na najlepsze koncepcje projektów planowanych do realizacji  w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zatytułowany „Osiągnij sukces z PPP”.

Konkurs miał na celu zmobilizować podmioty publiczne do identyfikacji problemów i potrzeb, pod kątem podjęcia możliwej współpracy z sektorem prywatnym, celem rozwoju infrastruktury, zoptymalizowania kosztów inwestycji, podniesienia jakości świadczonych usług, a także budowania nowych kompetencji wśród jednostek sektora publicznego.  

Projekty PPP można było zgłaszać w trzech kategoriach:

I kategoria – Zielone inwestycje               

II kategoria – EkoBudynki

III kategoria – Przyjazne otoczenie.

Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny projektów było to, czy przedsięwzięcie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,, w szczególności ochronny środowiska oraz poprawy klimatu.

Nagrodą w konkursie było zapewnienie bezpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego– prawnego, technicznego, finansowo-ekonomicznego – na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Do konkursu zgłoszono 22 pomysły, spośród których kapituła wybrała po jednym zwycięzcy w każdej z trzech kategorii.

W pierwszej z nich – „Zielone Inwestycje” – nagrodzono Włocławek, który w formule partnerstwa publiczno-prywatnego planuje wybudować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. To odpowiedź na problem, z którym w ostatnich latach zmaga się miasto, czyli brak miejsca do składowania odpadów i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, między innymi dzięki ograniczeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarniany, a także będzie uzupełnieniem systemu ciepłowniczego.

W kategorii „EkoBudynki” zwyciężył projekt dotyczący adaptacji zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie pozwoli na ochronę i rozwój kulturowego dziedzictwa Górnego Śląska. Przestrzeń poprzemysłowa zostanie zrewitalizowana, a odnowione budynki otrzymają nowe funkcje kulturalne i turystyczne. Budynki będą ekologiczne. Zostaną w nich zamontowane między innymi panele fotowoltaiczne czy oświetlenie LED. Będzie to kolejna wizytówka miasta.

Trzecim nagrodzonym pomysłem jest budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jednego z działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Rynku w Łodzi. To koncepcja projektu, która zwyciężyła w kategorii „Przyjazne Otoczenie”. Jego celem jest reintegracja Starego Rynku z miastem. Mają temu posłużyć nowe technologie wykorzystywane do upowszechniania działalności kulturalnej, artystycznej i społecznej. Centrum ma być miejscem, w którym kultura, sztuka i technologia będą się wzajemnie uzupełniać, tak aby stać się bardziej dostępnymi dla odbiorców. Nowy budynek będzie również przyjazny dla środowiska. Realizacja projektu ma wesprzeć działania rewitalizacyjne zapoczątkowane przez miasto.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego wyniki konkursu: