Strona główna

Konkurs PPP

„Osiągnij Sukces z PPP” – konkurs dla nowych projektów PPP

Konkurs PPP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konkursie i zgłaszania pomysłów na nowe projekty infrastrukturalne do realizacji w formule PPP.

Czekamy na Państwa zgłoszenia, za pomocą elektronicznego formularza, do 4 listopada 2020 r., godz. 15.00.

Więcej szczegółów odnośnie konkursu, zasad jak i sposobu oceny zgłaszanych nowych projektów PPP znajduje się w Regulaminie konkursu: „Osiągnij Sukces z PPP” .

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę elektroniczną: e-mail: konkurs.projektyPPP@mfipr.gov.pl.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu zmobilizować podmioty publiczne do identyfikacji problemów i potrzeb, pod kątem podjęcia możliwej współpracy z sektorem prywatnym, celem rozwoju infrastruktury, zoptymalizowania kosztów inwestycji, podniesienia jakości świadczonych usług jak i budowaniu nowych kompetencji wśród jednostek sektora publicznego.  

Zasady konkursu

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie Projektu PPP zgodnego z wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie Konkursu oraz wypełnienie elektronicznego formularzu zgłoszenia, w terminie i formule określonych w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: formularz do konkursu "Osiągnij Sukces z PPP".

Kategorie

Projekty PPP można zgłaszać w trzech kategoriach:

I kategoria – Zielone inwestycje               

II kategoria – EkoBudynki

III kategoria – Przyjazne otoczenie.

W każdej z tych kategorii promowane będą rozwiązania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy klimatu.

Nagroda

Nagrodą główną dla wygranych koncepcji projektu PPP będzie zapewnienie kompleksowego wsparcia doradczego (prawnego, technicznego, finansowo- ekonomicznego), w pełni finansowanego przez Ministerstwo.

Wsparcie oferowane będzie na wszystkich etapach realizacji inwestycji – od przygotowania szczegółowej koncepcji, przeprowadzenia oceny efektywności, po wybór partnera prywatnego i doprowadzenia do zamknięcia finansowe projektu PPP.

Pobierz pliki: 

Regulamin konkursu PPP Osiągnij sukces z PPP (PDF 83KB)

Zał. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego (PDF 72KB)
Wzór formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej pod wskazanym adresem

Zał. 2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 56KB)
Opis kryteriów oceny formalnej i merytorycznej według, których będą oceniane zgłoszone Projekty PPP