Przejdź do treści
Strona główna
Konferencja Efektywność w PPP - podsumowanie

Konferencja Efektywność w PPP - podsumowanie

  • Data publikacji: 20-09-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Za nami konferencja „Efektywność w PPP”.

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział! W konferencji udział wzięło ponad 720 osób! W siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej gościliśmy ponad 200 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji centralnej, instytucji finansujących i przedstawicieli sektora prywatnego, natomiast przed ekranami zgromadziliśmy ponad 520 osób oglądających transmisję „na żywo” z naszej konferencji!

Tegoroczną konferencję otworzył Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Minister Puda w swoim wystąpieniu podkreślił, efektywność rozumiemy jako kompleksowe spojrzenie na projekt w całym cyklu jego życia od przygotowania po zakończenie wieloletniej umowy o PPP. Znaczenie mogą tu mieć czynniki takie jak jakość powstałej w projekcie infrastruktury, jakość świadczonych usług, parametry ilościowe i finalnie koszt projektu. Wskazał również, że efektywność energetyczna to sektor, w którym bardzo dobrze sprawdza się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Formuła PPP może być z powodzeniem stosowana w sektorze efektywności energetycznej. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy od tego czy realnie zapewni on uzyskanie oszczędności. Dzięki temu podmiot publiczny może liczyć, że część kosztów inwestycji zostanie sfinansowana uzyskanymi oszczędnościami”

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister poinformował, że ponad 90 proc. zidentyfikowanych przez resort potencjalnych projektów hybrydowych, czyli łączących PPP z funduszami UE, to projekty właśnie z zakresu efektywności energetycznej.

Minister zwrócił też uwagę na narzędzia, dzięki którym osiąga się efektywność w formule PPP, takie jak ocena efektywności przeprowadzana przed ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego, dialog konkurencyjny oraz odpowiedni skonstruowany mechanizm zarządzania umową PPP.

Podczas inauguracji konferencji wystąpiła również Pani Małgorzata Golińska, Wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 „Efektywność energetyczna, to kluczowy obszar dla polityki energetycznej, narzędzie które jest ważne dla osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych, ale też dla gospodarki naszego kraju”- powiedziała Pani Minister Golińska.

Pani Ewelina Owczarska, Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, mówiła natomiast o konieczności upowszechniania formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych. Pani Minister zapowiedziała także dalsze działania na rzecz zwiększenia świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej i alternatywnej metody realizacji zadań. Będzie to dotyczyć m.in. wspierania podmiotów publicznych na etapie przygotowania i realizacji projektów PPP.

Podczas konferencji  przybliżona została kwestia systemu ESCO w kontekście dyrektywy o efektywności energetycznej oraz zaprezentowane zostały „Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej EPCW” – czyli narzędzie, które ma na celu ułatwienia realizacji przedsięwzięć w modelu finansowania ESCO.

Zaproszeni eksperci pomogli zrozumieć różnicę w  realizacji projektów w modelu ESCO z realizacją projektów w formule PPP, a także opowiedzieli o finansowaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej w ramach programu Feniks.

Przybliżono temat projektów hybrydowych łączących partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków unijnych, które są „idealnie skrojone” dla inwestycji efektywnych energetycznie. Zaprezentowane zostały również dwa pakietowe, rządowe projekty PPP - Modernizacji energetycznej obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Budowy i utrzymania Archiwów Państwowych.
Nasz ekspert przekonywał natomiast, że to właśnie efektywność jest gwarantem sukcesu przedsięwzięcia i każdy projekt, bez względu na model i czas realizacji, powinien być realizowany efektywnie, czyli z zamiarem uzyskania optymalnych rezultatów w stosunku do zaangażowanych środków - a PPP jest jednym z modeli pozwalających na efektywną realizację projektów.

Natomiast podczas debaty zastanowiliśmy się nad pytaniem „ Czy wielkość projektu ma wpływ na efektywność w projektach PPP”, szczególnie w sytuacji, gdy specyfiką polskiego rynku PPP jest duża liczba małych projektów, przygotowanie których staje się często zbyt kosztowne dla samorządów. Nasi eksperci doszli do wniosku, że to właśnie duże, kompleksowe projekty są najbardziej „interesujące” dla instytucji finansujących i sektora prywatnego. W większości przypadków to właśnie efekt skali wpływa również na efektywność projektów PPP. Jednakże rynek nie zamyka się na mniejsze, dobrze przygotowane projekty PPP.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszej konferencji i zapoznania się z prezentacjami naszych prelegentów.

 

1. Model ESCO (PDF 2MB)

2. Czy w obecnych czasach stać nas na projekty nieefektywne (PDF 694KB)

3. Różnice pomiędzy projektami EPC a PPP (PDF 935KB)

4. Projekt modernizacji energetycznej obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PDF 792KB)

5. Projekt budowy i utrzymania Archiwów Państwowych (PDF 4MB)

6. Projekty hybrydowe (PDF 1MB)

7. Program Feniks (PDF 2MB)