Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia (koncesji) jest: zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja obiektów parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych lokalizacjach położonych na terenie Warszawy.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 27-09-2012
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 70 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: koncesje@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 29 73