Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej w Gizycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego etap I

Kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej w Gizycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego etap I
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania terenu Plaży Miejskiej w Giżycku stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko. Celem Przedsięwzięcia jest stworzenie wyjątkowego, unikalnego obszaru rekreacyjnego z gminną zielenią urządzoną skomponowaną z naturalnym pięknem krajobrazu związanego z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin, przy jednoczesnym stworzeniu na tym obszarze atrakcyjnych architektonicznie i funkcjonalne obiektów usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Giżycko
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Giżycko
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2023 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 32 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) TAK
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@gizycko.pl
Tel.: 877324111