Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmowało zaprojektowanie i budowę (ok. 2 lat) oraz utrzymanie przez okres 10 lat (do 20) energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz zamontowaniem systemu sterowania włączania i wyłączania oraz zmiany natężenia z poziomu komputera służbowego. System sterowania winien również sygnalizować awarię punktu oświetleniowego. Utrzymanie nowo powstałej sieci oświetleniowej opierać się winno na zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic. Przedsięwzięcie ma co do zasady generować oszczędności energetyczne, które pozwolą na przynajmniej częściowy zwrot płatności dokonywanych z budżetu podmiotu publicznego tytułem opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego.
Podmiot publiczny Miasto Bydgoszcz
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bydgoszcz
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 100 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) TAK
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Tel.: 52 585 89 13