Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 23 budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (maksymalna ilość budynków) w formule PPP. Zgodnie z założeniami projektu wyłoniony w toku postępowania partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych na zasadach określonych w PFU w obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem projektu. Następnie partner prywatny wdroży i będzie eksploatował system zarządzania energią w ww. obiektach w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, świadcząc jednocześnie usługi w zakresie utrzymania technicznej sprawności obiektów na zasadach określonych w umowie o PPP.
Podmiot publiczny Gmina Rawicz
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Rawicz
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 22-09-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 740 445,51 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umg@rawicz.eu
Tel.: 65-546-54-00