Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP.
Syntetyczny opis projektu Założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej maksymalnie 30 obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach wspólnej realizacji Projektu Partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem Projektu. Ponadto oczekuje się, że Wykonawca wdroży w obiektach system zarządzania energią i będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz za utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Płocka
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Płock
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 31-12-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 814 100,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: info@plock.eu
Tel.: 24 367 15 84