Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych a następnie zarządzanie energią elektryczną i cieplną w obiektach użyteczności publicznej sześciu gmin. Założeniem jest aby nakłady dokonane w trakcie trwania umowy zwróciły się z oszczędności generowanych po realizacji inwestycji. Partner lub partnerzy będzie odpowiedzialny za efekt energetyczny - otrzymywać będzie wynagrodzenie na zasadzie opłaty za dostępność.
Podmiot publiczny Partnerstwo międzygminne Gmina Krapkowice - Lider i Gminy partnerskie: Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa (Związek gmin)
Partner prywatny Związek gmin
Rodzaj podmiotu publicznego Związek gmin
Lokalizacja projektu Krapkowice
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-09-2017
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umig_sekretariat@krapkowice.pl
Tel.: 77 44 66 835