Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych a następnie zarządzanie energią elektryczną i cieplną w obiektach użyteczności publicznej sześciu gmin. Założeniem jest aby nakłady dokonane w trakcie trwania umowy zwróciły się z oszczędności generowanych po realizacji inwestycji. Partner lub partnerzy będzie odpowiedzialny za efekt energetyczny - otrzymywać będzie wynagrodzenie na zasadzie opłaty za dostępność.
Podmiot publiczny Partnerstwo międzygminne Gmina Krapkowice - Lider i Gminy partnerskie: Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa (Związek gmin)
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Związek gmin
Lokalizacja projektu Krapkowice
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania Luty 2020 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umig_sekretariat@krapkowice.pl
Tel.: 77 446 68 35