Przejdź do treści
Strona główna
Kolejne Spotkanie Platformy PPP

Kolejne Spotkanie Platformy PPP

  • Data publikacji: 28-04-2022r
  • Sektor: Horyzontalny

Odbyło się kolejne spotkanie członków Platformy PPP.

Podczas posiedzenia (tym razem w formule on-line) uczestnicy zapoznali się z najnowszymi i najważniejszymi działaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) będącego - Centralną Jednostką ds. PPP, dotyczącymi wykorzystania formuły PPP.

Kwietniowe spotkanie otworzył Robert Dzierzgwa, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DPA) w MFiPR, który  przedstawił  działania departamentu w latach 2020-2021 r. oraz najważniejsze założenia aktualizacji Polityki PPP do roku 2030.

Prelegentami w tegorocznym spotkaniu byli:

Alina Sarnacka-Łuczyn, doradca w zakresie PPP i współautor badania ewaluacyjnego wdrażania Polityki PPP, która mówiła na temat  podstawowych wniosków i rekomendacji wynikających z ewaluacji,

Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora DPA, który omówił wyniki badania ankietowego wśród firm działających w sektorze efektywności energetycznej oraz omówił działania jakie MFiPR  planuje w najbliższym czasie przeprowadzić w tym obszarze. ,  

Ewelina Łagoda, naczelnik wydziału w DPA, która omówiła najnowsze  Wytyczne PPP w zakresie zarządzania umową o PPP,

Robert Abramowski, naczelnik wydziału w DPA, który  scharakteryzował rodzaje i zasady udzielania wsparcia przez MFiPR  dla projektów PPP,

oraz Krzysztof Mierkiewicz, naczelnik wydziału w DPA, który omówił działania MFiPR na rzecz projektów hybrydowych.