Przejdź do treści
Strona główna

Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Ostródzie

Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Ostródzie
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań grzewczych i zarządzania energią oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem tych obiektów.
Podmiot publiczny Miasto Ostróda
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Ostróda
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.ostroda.pl
Tel.: 89 642 94 00