Przejdź do treści
Strona główna

Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie

Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie
Syntetyczny opis projektu Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań grzewczych i zarządzania energią oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem tych obiektów. Partner publiczny: Samorząd Miasta Iławy. Wstępny zakres rzeczowy: termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej.: (5 obiektów przedszkoli, 3 obiekty szkół podstawowych z pełną termo+zarządzanie , 2 obiekty szkół podstawowych, w których Miasto wykonało już prace termomodernizacyjne, ale do projektu PPP weszłaby usługa zarządzania energią oraz włączenie OZE w tych dwóch obiektach,1 bud. osiedlowy dom kultury przy ul. Skłodowskiej, 7 innych obiektów,w tym hala widow.-sportowa.
Podmiot publiczny Gmina miejska Iława
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Iława
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@umilawa.pl
Tel.: 89 649 01 00