Przejdź do treści
Strona główna

Hala lekkoatletyczna z funkcja boisk sportowych

Hala lekkoatletyczna z funkcja boisk sportowych
Syntetyczny opis projektu Obiekt ma być wyposażony m.in. w czterotorową bieżnię okrężną, ośmiotorową bieżnię do sprintu, skocznię do trójskoku, skocznię wzwyż, skocznię do skoku o tyczce z rozbiegiem, boisko do rzutów kulą, czterotorową bieżnię zakończoną skocznią w dal czy boiskiem do rzutów długich.
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umwd@dolnyslask.pl
Tel.: 71 776 91 43