Przejdź do treści
Strona główna

Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności

Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności
Syntetyczny opis projektu Remont i prowadzenie działalności. Zadanie publiczne: remont zabytkowej hali, dostępny handel typu bazarowego, organizacja imprez kulturalnych, opcjonalnie: zagospodarowanie nieruchomości między halą a pałacem Lubomirskich. Komponent komercyjny: koncept gastronomiczno-handlowo-rozrywkowy, usługi w piwnicy obiektu.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 52 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: Sektretariat.BRG@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56