Przejdź do treści
Strona główna

Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności

Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności
Syntetyczny opis projektu Remont i prowadzenie działalności. Zadanie publiczne: remont zabytkowej hali, dostępny handel typu bazarowego, organizacja imprez kulturalnych, opcjonalnie: zagospodarowanie nieruchomości między halą a pałacem Lubomirskich. Komponent komercyjny: koncept gastronomiczno-handlowo-rozrywkowy, usługi w piwnicy obiektu.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 02-09-2020
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 52 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56