Przejdź do treści
Strona główna

Dwór w Wadowie

Dwór w Wadowie
Syntetyczny opis projektu Przeprowadzenie generalnego remontu (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków) wraz z przystosowaniem do prowadzenia zaproponowanej działalności (w tym 120 m² z przeznaczeniem jako dom kultury).
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2020 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl
Tel.: 12 20 10 246