Strona główna

Drogi wewnętrzne i kanalizacja deszczowa na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ulicy Wilczej w Wałczu

Drogi wewnętrzne i kanalizacja deszczowa na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ulicy Wilczej w Wałczu
Syntetyczny opis projektu Budowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo w Wałczu. Zadanie obejmuje działki o nr ewid. 2224, 2225, 2226, 2260, 2261 i 2279 (dz. nr 2279 do skrzyżowania z dz. nr 2261) wraz z włączeniem ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo do ul. Nowomiejskiej w Wałczu – dz. nr 3 i 124/1 i 124/2 – (DK nr10), budowę kolektora kanalizacji deszczowej i drogi wewnętrznej utwardzonej płytami drogowymi na działce 2279 oraz stawu infiltracyjno - odparowującego wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych na działce 2289/7. Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie 32 drzew oraz nasadzenia zastępcze 24 drzew. W zakres budowy ul Wilczej wchodzi branża drogowa, branża kanalizacyjna oraz elektryczna. Zadanie obejmuje działki o nr ewid.: 2071, 1892/5 Dokumentacja obejmuje, w szczególności: • budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, •budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk •budowę a chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk koloru melanż, •budowę miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, • przesunięcie słupów oświetleniowych, • renowację słupów oświetleniowych, • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączenie jej do sieci istniejącej
Podmiot publiczny Gmina Miejska Wałcz
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałcz
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 228 503,31 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kontakt@umwalcz.pl
Tel.: 67 258 44 71