Przejdź do treści
Strona główna

Dom Opieki Senioralnej w Gminie Telatyn

Dom Opieki Senioralnej w Gminie Telatyn
Syntetyczny opis projektu Utworzenie Domu Opieki Senioralnej na terenie gminy Telatyn. Zjawisko starzenia się społeczeństwa gminy stwarza potrzebę utworzenia miejsca opieki całodobowej dla osób starszych zniedołężniałych, dlatego w przyszłości niezbędne jest zrealizowanie takiej inwestycji. Gmina rozważa także drugą inwestycję z zakresu OZE.
Podmiot publiczny Gmina Telatyn
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Telatyn
Województwo Lubelskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2022
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@telatyn.pl
Tel.: 84 66 13 110