Przejdź do treści
Strona główna

Dom opieki dla seniorów.

Dom opieki dla seniorów.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie zakłada adaptację istniejącego budynku przy ulicy Daszyńskiego 18 na potrzeby domu opieki dla seniorów. Budynek planowany na Dzienny Dom Opieki nad Seniorami jest w złym stanie technicznym. Konieczna jest adaptacja lub przebudowa i dostosowanie obiektu do nowej funkcji.
Podmiot publiczny Gmina Stary Sącz - Urząd Miejski w Starym Sączu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Stary Sącz
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@stary.sacz.pl
Tel.: 18 446 02 70