Przejdź do treści
Strona główna

Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmować następujące zadania: (1) Nowe baseny, kryty i otwarty. (2) Nowa wielofunkcyjna hala sportowa. (3) Modernizacja i rozbudowa dotychczasowej infrastruktury Przemyskiego Parku.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Przemyśl - Urząd Miejski w Przemyślu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Przemyśl
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 100 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
Tel.: 16 675 20 74