Przejdź do treści
Strona główna

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu.

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmować następujące zadania: (1) budowę nowych basenów i nowych obiektów o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym oraz modernizację i rozbudowę dotychczasowych obiektów Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego, (2) utrzymanie, eksploatację i zarządzanie obiektami, (3) świadczenie w oparciu o obiekty usług edukacyjnych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców i turystów.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Przemyśl - Urząd Miejski w Przemyślu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Przemyśl
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania I półrocze 2020 r.
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 143 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
Tel.: 16 675 20 74