Przejdź do treści
Strona główna

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie - Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia, budującego przewagę konkurencyjną regionu poprzez specjalizację w branży rolno-spożywczej i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnych, zintegrowanych laboratoriów, umożliwiających prowadzenie kompleksowych badań oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a także usługi lek-weterynaryjne co będzie bezpośrednim wkładem nauki w gospodarkę regionu i kraju. Budowa nowej siedziby o powierzchni około 9000m2 oraz planowane w przyszłości zmiany sposobu finansowania nauki skutkują koniecznością zapewnienia odpowiedniej elastyczności w zatrudnieniu pracowników oraz zapewnienia dostępu do laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt badawczy. Nowa i większa siedziba Instytutu, wychodząc naprzeciw nowym, strategicznym kierunkom badań Instytutu, otworzy przestrzeń do realizacji nowych projektów badawczych. Chcąc zaoferować swoje kompetencje (kadra i posiadana Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie - Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia, budującego przewagę konkurencyjną regionu poprzez specjalizację w branży rolno-spożywczej i efektywne wykorzystanie infrastruktury nowoczesnych, zintegrowanych laboratoriów, umożliwiających prowadzenie kompleksowych badań oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a także usługi lek-weterynaryjne co będzie bezpośrednim wkładem nauki w gospodarkę regionu i kraju. Budowa nowej siedziby o powierzchni około 9000m2 oraz planowane w przyszłości zmiany sposobu finansowania nauki skutkują koniecznością zapewnienia odpowiedniej elastyczności w zatrudnieniu pracowników oraz zapewnienia dostępu do laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt badawczy. Nowa i większa siedziba Instytutu, wychodząc naprzeciw nowym, strategicznym kierunkom badań Instytutu, otworzy przestrzeń do realizacji nowych projektów badawczych. Chcąc zaoferować swoje kompetencje (kadra i posiadana infrastruktura) dla tworzenia gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy oraz ubiegania się o duże międzynarodowe i unijne projekty badawcze, Instytut poszerzy swoją działalność naukowo-badawczą.
Podmiot publiczny Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Partner prywatny Inne
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania 30-01-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 93 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
Tel.: 89 523 46 45