Przejdź do treści
Strona główna

Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim.

Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim.
Syntetyczny opis projektu Budowa budynku kultularno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na przedłużeniu Osi Stanisławowskiej na działce nr ew. 13, 3, 8, 9 obręb 50611, działce nr ew. 6 obręb 50614, przy ul. Czerniakowskiej i ul. Zaruskiego w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 25 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56