Strona główna

Budowa zbiornika bezodpływowego na scieki

Budowa zbiornika bezodpływowego na scieki
Syntetyczny opis projektu Posadowienie bezodpływowego Zbiornika na ścieki z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zdziesławicach Gmina Jemielno, obręb 0019 Zdziesławice, w jednostce 020402_2 Gmina Jemielno, na działkach nr 209/2,209/3,209/4,209/14.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Jemielno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jemielno
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 241 143,48 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: inwestycje@jemielno.pl
Tel.: 65 544 74 79