Przejdź do treści
Strona główna

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Mogilna

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Mogilna
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuję budowę zachodniej obwodnicy miasta Mogilno o długości 1,5 km, łączącej strefę gospodarczą z drogą powiatową i krajową. W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z nawierzchni bitumicznej obiekt inżynieryjny oraz infrastruktura towarzysząca.
Podmiot publiczny Gmina Mogilno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Mogilno
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: burmistrz@mogilno.pl
Tel.: 52 318 55 00