Przejdź do treści
Strona główna

Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuje budowę parkingu naziemnego w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, przy siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, dla ok. 250 samochodów osobowych. Model wynagradzania będzie oparty na OzD. Partner prywatny będzie miał prawo do eksploatacji parkingu, w tym prawo do pobierania pożytków w określonej proporcji. Celem Projektu jest zapewnienie miejsc parkingowych klientom i pracownikom LUW oraz pracownikom i interesantom sąsiednich instytucji.
Podmiot publiczny Lubuski Urząd Wojewódzki
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Gorzów Wielkopolski
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 31-08-2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 200 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) TAK
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wojewoda@lubuskie.uw.gov.pl
Tel.: 95 7 851 100