Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.

Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.
Syntetyczny opis projektu Projekt ma na celu budowę terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, a jego realizacja obejmować będzie m.in. przeprowadzenie prac przygotowawczych, budowę niezbędnej infra- oraz suprastruktury. Powstały terminal kontenerowy ma zapewnić dalszy wzrost ekonomiczny portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz zapewnić obsługę przewidywanego zapotrzebowania w tym rejonie.
Podmiot publiczny Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Partner prywatny Administracja rządowa
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Świnoujście
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 500 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: info@port.szczecin.pl
Tel.: 91 43 08 222