Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Szkoły z oddziałami przedszkolnymi

Budowa Szkoły z oddziałami przedszkolnymi
Syntetyczny opis projektu Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z infrastruktura przedszkolną i zagospodarowaniem otaczającego terenu.
Podmiot publiczny Miasto Kobyłka
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kobyłka
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2022
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 29 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@kobylka.pl
Tel.: 22 760 70 45