Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Szkoły z oddziałami przedszkolnymi

Budowa Szkoły z oddziałami przedszkolnymi
Syntetyczny opis projektu Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z infrastruktura przedszkolną i zagospodarowaniem otaczającego terenu.
Podmiot publiczny Miasto Kobyłka
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kobyłka
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania 01-03-2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 29 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@kobylka.pl
Tel.: 22 760 70 45