Przejdź do treści
Strona główna

Budowa stopnia wodnego Lubiąż.

Budowa stopnia wodnego Lubiąż.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmie budowę stopnia wodnego Lubiąż, który jest planowanym elementem zabudowy kaskadowej odcinka Odry swobodnie płynącej. Realizacja inwestycji pozwoli na wydłużenie odcinka drogi wodnej o parametrach klasy międzynarodowej oraz będzie istotnym krokiem w kierunku włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do europejskiego systemu transportowego, w tym również do sieci TEN-T. Budowa stopnia wodnego Lubiąż umożliwi regularną i bezpieczną żeglugę z uprzemysłowionych rejonów Śląska do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz portów Europy Zachodniej, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego oraz umożliwi produkcję energii elektrycznej. W ramach projektu rozpoczęto prace w zakresie zlecania projektu Budowy stopnia wodnego Lubiąż. W wyniku procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego, z którym została podpisana umowa.
Podmiot publiczny Ministerstwo Infrastruktury
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Lubiąż
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 413 162 200,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl
Tel.: 22 583 85 50