Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Stacji Kogeneracji Gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Kurzętniku.

Budowa Stacji Kogeneracji Gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Kurzętniku.
Syntetyczny opis projektu Budowa stacji kogeneracji gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej zapewni pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i energię cieplną gminnego kompleksu żłobkowo-przedszkolnego, budynków wielorodzinnych w ramach Osiedla mieszkaniowego “Dębno”, sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki oraz planowanej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Podmiot publiczny Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kurzętniku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Kurzętnik
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Energetyka
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2023 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: tbs@kurzetnik.pl
Tel.: 696696133