Przejdź do treści
Strona główna

Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Syntetyczny opis projektu Zakres inwestycji obejmuje budowę przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: budynek administracyjno - socjalny, wiata magazynowa na sprzęt pływający, sieci sanitarne i energetyczne oraz roboty hydrotechniczne obejmujące, m. in.: roboty pogłębiarskie, pomost falochronowy, pomosty, nabrzeże. Celem przedsięwzięcia jest rozwój potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty sportowej i turystycznej Koszalina poprzez zapewnienie turystom i mieszkańcom miasta dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Jezioro Jamno zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Zajmuje dziewiąte miejsce na liście największych polskich jezior, a trzecie, po Dąbiu i Miedwiu, w województwie zachodniopomorskim. Obszar ten jest w szczególności w okresie wiosenno-letnim bardzo licznie odwiedzany przez turystów z całej Polski oraz turystów zagranicznych Jezioro Jamno jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportów wodnych i turystyki wodnej. Nad akwenem znajdują się mniejsze przystanie żeglarskie. W okresie letnim na jeziorze Jamno odbywają się rejsy statkiem turystycznym „Koszałek”. Budowa przystani jachtowej będzie docelowo głównym ośrodkiem atrakcji turystycznej na jeziorze Jamno.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski w Koszalinie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 2022 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 25 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
Tel.: 94 348 47 70