Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Portu Centralnego - rozwój głębokowodnej części Portu Gdańsk.

Budowa Portu Centralnego - rozwój głębokowodnej części Portu Gdańsk.
Syntetyczny opis projektu Powstanie Portu Centralnego na wodach Zatoki Gdańskiej to sztandarowy projekt Portu Gdańsk. Port Centralny posiadać będzie atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków. Dlatego obszar Portu Centralnego będzie odpowiednio duży, posiadający jak najmniej ograniczeń, zapewniając wygodny dostęp do nowoczesnych nabrzeży największym jednostkom. Stanowić będzie intermodalny węzeł transportowy, pełniąc rolę centrum dystrybucyjno-logistycznego oraz hub’u w rejonie Morza Bałtyckiego. Port Centralny zostanie wybudowany poprzez zalądowienie obszaru morskiego mieszczącego się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.
Podmiot publiczny Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 12 000 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: info@portgdansk.pl
Tel.: 58 737 92 05