Przejdź do treści
Strona główna

Budowa parkingu wielopoziomowego w obrębie Osiedla 700-lecia w Żywcu.

Budowa parkingu wielopoziomowego w obrębie Osiedla 700-lecia w Żywcu.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację parkingów wielopoziomowych (kilkukondygnacyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (urządzenie zieleni) w jednej lokalizacji na terenie Miasta Żywca.
Podmiot publiczny Gmina Żywiec - Urząd Miejski w Żywcu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Żywiec
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zywiec.pl
Tel.: 33 475 42 03 / 04