Przejdź do treści
Strona główna

Budowa nowego przedszkola przy ulicy Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej mieszkalno - usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie

Budowa nowego przedszkola przy ulicy Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej mieszkalno - usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie polega na realizacji budowy nowego przedszkola przy ul. Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej o funkcji mieszkalno-usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie
Podmiot publiczny Miasto Szczecin
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: mbil@um.szczecin.pl
Tel.: 91 433 15 60