Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Syntetyczny opis projektu Budowa muzeum jest kolejnym etapem przywracania przedwojennej struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO), który w latach 1817 – 1940 działał we Lwowie, a w roku 1946, w uszczuplonej formie, został reaktywowany we Wrocławiu. Istniejące w strukturach ZNiO Muzeum Książąt Lubomirskich (MKL), w związku z obecną sytuacją organizacyjną i lokalową, nie ma możliwości realizowania swojej ustawowej działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, co stawia jako pilną potrzebę budowę nowego gmachu muzeum.
Podmiot publiczny Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Partner prywatny Jednostka budżetowa
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ossolineum@ossolineum.pl
Tel.: 71 343 73 70