Przejdź do treści
Strona główna

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna.

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednego mieszkalnego budynku komunalnego, w skład którego będzie wchodzić 40 samodzielnych lokali mieszkalnych, o powierzchni 35-40 m2. na terenie Gminy Małkinia Górna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 z późn. zm). W budynku są przewidziane piwnice lokatorskie oraz parking przed budynkiem do użytku mieszkańców. Budynek ma zostać wykonany w technologii energooszczędnej, ogrzewany gazem ziemnym.
Podmiot publiczny Gmina Małkinia Górna
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Małkinia Górna
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 21-03-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 259 979,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: poczta@malkiniagorna.pl
Tel.: 29 644 80 00, 29 644 29 85