Przejdź do treści
Strona główna

Budowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim

Budowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim
Syntetyczny opis projektu Celem realizacji projektu jest zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom miasta oraz osobom planującym za-mieszkać w Wodzisławiu Śląskim. Realizacja celu projektu nastąpi poprzez budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości sta-nowiącej własność miasta Wodzisław Śląski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny Miasto Wodzisław Śląski
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wodzisław Śląski
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 13 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Tel.: 32 45 90 460