Przejdź do treści
Strona główna

Budowa lokali mieszkalnych w Michałowie

Budowa lokali mieszkalnych w Michałowie
Syntetyczny opis projektu Budowa 8 domów, gdzie każdy z nich będzie składał się z czterech lub ośmiu lokali mieszkalnych z oddzielnym wejściem z podwórka.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Michałowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Michałów
Województwo Podlaskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@michalowo.eu
Tel.: 85 713 17 74