Przejdź do treści
Strona główna

Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie.

Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie.
Syntetyczny opis projektu Projekt, (który jest częścią większej inwestycji pn. „Centrum Rekreacyjno – Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie”, obejmującej m.in. istniejący już stadion z bieżnią i trybuną, kryte korty tenisowe, kompleks boisk piłkarskich, kompleks basenów otwartych oraz planowane do realizacji centrum zdrowia, odnowy biologicznej i urody (SPA) wraz z krytym basenem i hotelem), zakłada budowę nowego, dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego lodowiska krytego, na miejscu dotychczasowego lodowiska zewnętrznego. W ramach inwestycji powstanie kompleks sportowy składający się z hali lodowej z profesjonalną płytą do short tracku, hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, curlingu oraz do ślizgawek wraz z funkcjami towarzyszącymi – zapleczem szatniowym, socjalnym, biurowym, technicznym i handlowym oraz niezbędnymi instalacjami. Obiekt, który został zapropjektowany tak, aby na stosunkowo minimalnej powierzchni można było zrealizować maksymalny program funkcjonalny, dzięki spełnieniu wymagań polskich i międzynarodowych federacji sportów „lodowych”, pozwoli na prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywanie zawodów w ww. dyscyplinach i będzie posiadał widownię dla ok. 700 osób oraz miejsca dla niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu (m.in. elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, parkingi i infrastruktura techniczna). Dzięki rekomendacjom oraz deklaracjom Polskiego Komitetu Olimplijskiego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, miasto aspiruje do tego, aby planowana inwestycja stała się Podkarpackim Centrum Sportów Lodowych.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Krosna
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Krosno
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 22 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.krosno.pl
Tel.: 13 474 33 01